Hulpverlening aan ondernemers

uit midden- en kleinbedrijf
in het werkgebied van de Kamers van Koophandel van

Eindhoven en 's Hertogenbosch

Over ons

Stichting NKOV-Zuid is een Stichting die zich bezig houdt met ondersteuning van ondernemers die in de problemen zijn geraakt.Het bestuur van de stichting bestaat uit een aantal  oud-ondernemers met een ervaren kijk op zaken en die werken vanuit hun praktische kennis.

De stichting ondersteund ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die financieel  in de problemen zijn geraakt met een lening welke kan worden aangemerkt als een “vermogensversterkingkrediet”.

Het werkgebied van de stichting en dus waar de ondernemers gevestigd moeten zijn, is gekoppeld aan de het werkgebied van de Kamers van Koophandel Eindhoven en ’s-Hertogenbosch.

Op basis van een aanvraag voor ondersteuning bezoekt een van onze bestuursleden de ondernemer thuis of op de bedrijfslocatie voor een persoonlijk gesprek en neemt samen met de ondernemer het aanvraag formulier door en de meegezonden financiële stukken van de onderneming. Het gesprek en de meegezonden stukken dienen als basis voor een advies aan het bestuur van de stichting. Dit advies is de basis voor het bestuur om te komen tot een beslissing om de ondernemer te ondersteunen.

Voor wie

Werkt u al geruime tijd als zelfstandig ondernemer en bent u in financiële problemen gekomen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een ondersteuning van onze stichting. U moet hierbij wel aan bepaalde voorwaarden voldoen o.a.:

  • Minstens 5 jaar aaneengesloten als zelfstandig ondernemer winst uit onderneming hebben genoten en recht hebt op de zelfstandigenaftrek
  • Onderneming moet voldoen aan alle wettelijke voorschriften en de wettelijke eisen voor het uitoefenen van het bedrijf of beroep
  • Werkzaam en woonachtig zijn in het werkgebied van de stichting
  • Geen andere financieringsmogelijkheden meer voor handen zijn

De ondersteuning bestaat uit een lening welke als” vermogensversterkingkrediet” wordt aangemerkt. Dit houdt in dat er sprake moet zijn van een continuering van de onderneming. In een uitzonderlijk geval kan ook een financiële ondersteuning worden aangevraagd door oudere ondernemers die hun onderneming schuldloos willen liquideren. Om te zien of u werkelijk in aanmerking kunt komen voor ondersteuning kunt u onze informatiebrochure downloaden.

Denkt u in aanmerking te komen, download dan ook het aanvraagformulier en neem contact op met de personen die hieronder vermeld staan.

Contact en informatie

Een inschrijformulier kunt u hier downloaden: MS-Word of PDF.
De informatiebrochure is ook beschikbaar als PDF.

Voor informatie of kunt u contact op nemen met een van de onderstaande personen


Werkgebied KvK Den Bosch
            De heer C. van Horen
                  Plantlust 165, 5141 ST Waalwijk
                  T  : 0416 339540
                  @:
vanhoren1@gmail.com

Werkgebied KvK Eindhoven
            De heer F.F.G.M. Janssen
                  Veld 6, 5103 HE Dongen
                  T  : 0162 370371
                  @: ffgmjanssen@planet.nl