Hulpverlening aan ondernemers
in het werkgebied van de
Provincie Brabant


ALGEMEEN

Ondernemershulp Brabant is een onderdeel van de stichting NKOV-Zuid. De Stichting heeft als doel om ondernemers die financiële problemen hebben te ondersteunen met financiële middelen. De Stichting beschikt over een eigen fonds.

HULPVORMEN
- Leningen; al dan niet renteloos ( afhankelijk van de mogelijkheden van de ondernemer )
- Eventueel een bijdrage in de advieskosten

WERKGEBIED
Het werkgebied van de Stichting is de Provincie Noord-Brabant.
De ondernemer moet met zijn bedrijf in deze Provincie gevestigd zijn.

VOORWAARDEN
- Natuurlijke ondernemingsvorm ( Eenmanszaak, VOF, ZZP )
- Minstens 5 jaar aaneengesloten rechtmatig gevestigd.
- Geen mogelijkheden om schuld uit eigen middelen te voldoen.
- Geen voorliggende voorzieningen ( Banken; Gemeente; BBZ )
- Na hulpverlening moet het bedrijf ( sociaal ) levensvatbaar zijn.
- Er mag geen sprake zijn van grove schuld of nalatigheid.
- Het maximale leningsbedrag bedraagt € 25.000
- De maximale looptijd van een lening is 5 jaar.

PROCEDURE
- Aanvrager dient een verzoek in bij een van beide rapporteurs ( zie AANVRAAG )
- De rapporteur neemt contact op met de ondernemer om het verzoek door te nemen.
- De rapporteur maakt een afspraak bij de ondernemer thuis en/of zijn bedrijf.
- Bij dit gesprek is het nodig de jaarrekeningen van de afgelopen 3 jaar alsmede de IB-aangiften en eventueel andere gegevens te overleggen.
- Het Bestuur beslist op de aanvraag.
- U wordt daarna omgaand op de hoogte gesteld van het besluit van het bestuur.
- Bij een positief besluit wordt aansluitend een leenovereenkomst opgesteld en worden de gelden verstrekt.

AANVRAAG
Voor INFORMATIE kunt u contact opnemen met een van de onderstaande rapporteurs:
- vanhorenondernemershulpbrabant@gmail.com Tel. 0416-339540
- janssenondernemershulpbrabant@gmail.com Tel. 06-22997447
- vanherptondernemershulpbrabant@gmail.com Tel. 06-37614842
Voor nadere info of vragen kunt u bellen of mailen naar bovenstaande personen
Het Aanvraagformulier kunt u downloaden als .doc of als .pdf en mailen naar een van de beide rapporteurs.

KOSTEN
Voor U als ondernemer zijn er aan de gehele aanvraagprocedure geen kosten verbonden.

BESTUUR
Het Bestuur van de Stichting bestaat uit personen afkomstig uit het werkgebied met een ondernemers achtergrond. De huidige Bestuurssamenstelling is als volgt:
- Voorzitter: Harry van Dinther
- Secretaris / Penningmeester / Rapporteur: Felix Janssen
- Rapporteur: Cees van Horen
- Rapporteur: Sjef van Herpt

HISTORIE
In vroeger jaren was er in Noord-Brabant een volledig zelfstandige middenstandsorganisatie, genaamd: Nederlands Katholiek Ondernemers Verbond.(NKOV) De organisatie had een eigen kantoorpand in Den Bosch: het Dr. van Beurdenhuis.
- In 1975 volgt de aansluiting bij de landelijke organisatie ( Koninklijk Verbond van Ondernemers; later omgevormd tot MKB Nederland ) Bij deze fusie werd het in eigendom zijnde kantoorgebouw buiten de fusie gehouden.
- In 1977 werd de Stichting NKOV-Zuid opgericht;doelstelling het ondersteunen van de behartiging van de sociale en economische belangen van ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf.
- In 1988 werd het Dr. van Beurdenhuis verkocht; met de verkregen gelden werd het thans nog bestaande Fonds opgericht
- In 2005 werd de doelstelling zoals thans gepraktiseerd door het Bestuur vastgesteld.Mei 2021 / versie: 1.2 - Disclaimer - Privacybeleid